Stuur roofdiere terug na die natuur

Wat is die E-Shepherd?

Hoe werk die E-shepherd?

Wat is die effektiewe dekkingsarea van 'n enkele toestel?

Hoeveel weeg die toestel?

Kan ek die toestel vir 'n maand-oue lammetjie aansit?

Het die toestel enige negatiewe effek op kleinvee?

Sal dit 'n negatiewe uitwerking hê op my kudde?

Hoe sal dit my honde affekteer?

Sal dit effektief wees teen honde wat my skape doodmaak?

Watter waarborg het ek dat die E-Shepherd halsband roofdiere van my skape sal weghou?

Kan ek my diere dip sonder om die halsbande te verwyder?

Hoe lank hou die battery?

Kan ek die battery herlaai?

Hoe weet ek wanneer om die battery te vervang?

Wat is die E-Shepherd?

Wat is die E-Shepherd?

Hoe werk die E-shepherd?

Die elektronise kontrole module pas in 'n halsband wat om die dier se nek gesit word. Die module monitor die dier se beweging en vergelyk dit met 'n vooraf geprogrammeerde stel parameters. As ide dier se beweging buite daardie paramerters is (bv. as die skaap begin hardloop) word 'n ultrasoniese alarm geaktiveer asook 'n stel LED ligte. Dit ontsenu die roofdier en die ritme van die aanval word onderbreek.

Wat is die effektiewe dekkingsarea van 'n enkele toestel?

'n Enkele toestel sal oneffektief wees teen 'n aanval, aangesien jy nie kan waarborg dat 'n spesifieke dier aangeval sal word nie, of dat die spesifieke dier sal begin hardloop nie. Die beskerming van skape lê daarin dat hulle saamkoek wanneer hulle bedreig word. Die praktiese verhouding vir die beskerming van die kudde is 1 vir elke 10 skape. Meeste boere hou 150 tot 300 skape in 'n kamp aan omdat hierdie getalle redelik maklik is om te besheer. Vir effektiewe dekking is 15 tot 30 eenhede nodig vir so 'n kudde.

Hoeveel weeg die toestel?

Die total massa van die toestel is 200 gram.

Kan ek die toestel vir 'n maand-oue lammetjie aansit?

Jy kan die toestel vir 'n lam aansit. Maar hou in gedagte dat dit daartoe kan lei dat 'n ooi 'n lam verwerp as daar aan die lam inmeng. Dit word aanbeveel dat die toestel eerder vir die ooi aangesti word aangesien die ooi die lammetjie beskerm. Andersins op lammers ouer as 6 maande.

Het die toestel enige negatiewe effek op kleinvee?

Die toetsspan van Lifetime Designs het baie moeite gedoen om te verseker dat die toestel nie die beskermde diere negatief affekteer nie. Oor 'n toetsperiode van 6 maande is die toetsnad van doe toets en kopntrole diere op 'n maandelikse basies ge-evalueer. Die diere is nagegaan vir bytplekke en ander fisieke beserings. Hulle is geweeg en vergelyk. Die diere met halsbande het gemiddeld meer gewig opgetel as die kontrolegroep.

Sal dit 'n negatiewe uitwerking hê op my kudde?

Geen veranderinge of ander gedragspatrone buite die normale is opgemerk tussen die toets en kontrole groepe nie.

Hoe sal dit my honde affekteer?

Die effek van die E-Shepherd is nie geteots op werkende skaaphonde nie. Uitgebreide toetse is gedoen op huisdiere. Honde neem die aktivering vandie halsbande waar en sal na verskeie aktiverings wegbeweeg. Al het hulle ontsteld geraak, blyk dit meer 'n klein irritasie te wees as iets anders. Mens sal in ag moet nee, dat die halsbande in 'n stadsomgewing geaktiveer is en dat hierdie honed gewoond isaan mensgemaakte geluide. Verskeie rasse is ondersoek en die reaksie is basies dieselfde oor die hele spectrum.

Sal dit effektief wees teen honde wat my skape doodmaak?

Die effektiwiteit van die E-Shepherd is nie getoets teen rondloperhonde nie.

Watter waarborg het ek dat die E-Shepherd halsband roofdiere van my skape sal weghou?

Die Lifetime Design span het baie moeite gedoen om die werking en effektiwiteit van die toestel te toets, maar kan slegs rapporteer op observasies wat aangeteken is. Die toetsresultate oor 'n periode van 7 maande dui aan dat die toestel 100% effektief was om roofdiere van 'n kudde skape weg te keer.

Kan ek my diere dip sonder om die halsbande te verwyder?

Die toestel is heeltemal waterdig vir tot 3 meter. Reën en water sal nie die werking daarvan beïnvloed nie. Die halsbande is gemaak van material wat maklik droog word om die groei van fungus infeksies te verhoed.

Hoe lank hou die battery?

Die lewensduur van die battery hou direk verband met die aantal kere wat die toestel geaktiveer word. Deeglike toetse is gedoen om te verseker dat die battery vir minstens 16 tot 19 maande.

Kan ek die battery herlaai?

Nee. Die bettery moet weggegooi word wanneer dit leeg is. Batterye is te koop, maar die eenheid kan ook teruggestuur word na die vervaardiger vir 'nnuwe battery en 'n algemene nagaan teen 'n minimale koste.

Hoe weet ek wanneer om die battery te vervang?

Die twee LED ligte sal elke twee minute flits. Die beste tyd om die effek waar te neem is in swak lig, omdat die flitsende ligte dan makliker gesien sal kan word. Die eenhede sal normaal funksioneer vir minstens 'n week nadat die ligte begin flits, so daar is genoeg tyd om die battery te vervang.